overlay

Güçlü Kadınlar Projesi

AB-Proje.jpg

‘’Güçlü Kadınlar’’ projemiz kadın sağlığı alanında faaliyet gösteren sağlık eğitimi personelinin mesleki bilgi ve becerisini geliştirmekle birlikte yurt dışı tecrübe kazanımını sağlamak adına planlanmıştır.

Projemiz 6 ortakla birlikte yürütülmektedir.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Kayseri Aile Hekimleri Derneği

Kayseri Aile Sağlığı Elemanları Derneği

Avusturya ÖGMÖ

Letonya Daugavpils Hospital

İsveç Karolinska Universitesi

Türkiye’den yer alan her bir ortak adına 6 katılımcı hareketlilik faaliyetleri kapsamında yer alacaktır.

Hareketlilik tarihleri Şubat, Nisan ve Haziran ayları içerisinde olacak şekilde planlanmaktadır.