overlay

Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlıklı 15/8.maddesinde; “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 22/01/2018 tarih 2645 sayılı Müsteşarlık oluru ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

02/06/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18/2 maddesi uyarınca arabulucuların yapacakları davetlere esas olmak üzere Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isim, ünvan ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Tuğba ÇEKİÇ BAŞKURT

Av. Saadet KIZILTEPE

Adem ŞENGÜL

Adil KARAKUŞ

Mustafa Öz DAŞ

Gökmen GÖKPINAR


Av. Sergül KARAOLUK

Av. Özlem UĞUR

 
Av. Kübra ÇELİK DAŞ

Aynur YILMAZ


Adres: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad.No:2 Melikgazi/KAYSERİ

Telefon:   (0352) 222 69 96  (1240 1250 1251 1260 1261 1137)

E-Posta:   kayseri.hukuk@saglik.gov.tr