overlay

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Sivil Savunma Birimi

1. Sivil Savunma Planını Hazırlamak ve Gerektiği Zaman Güncellemek.

2. Sabotajlara Karşı Koruma Planı hazırlamak ve Gerektiği Zaman Güncellemek

3. Yangın Söndürme Cihazlarının Bakım ve Dolum İşlemleri ile Yangın Dolaplarının Bakım İşlemlerini Kontrol ve Takibini Yapmak.

4. Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlamak.

5. Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi ( SEKAPS ) İş ve İşlemlerini Yürütmek.

6. Tahliye Planı Hazırlamak ve Gerektiği Zaman Güncellemek.

7. Yangın Güvenlik Eğitimi ve Uygulamasını Yapmak veya Yaptırmak.

8. Görev ve Sorumluluklar Alanındaki Faaliyetlerin Mevcut İç Kontrol Sisteminin Tanım ve Gereklerine uygun olarak Yürütülmesini Sağlamak.

9. Özel Güvenlik Personelinin İş ve İşlemlerini Yürütmek.

10. İlgili Mevzuat Uyarınca Kurumun Üst Yöneticisi Tarafından Verilen Benzer Görevleri Yapmak.


Birim Mevzuatı

1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu.

2. 6/3150 Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü.

3. 2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu.

4. 2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

5. 88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği.

6. 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.