overlay

Hukuk ve Muhakemat Birimi

Birim Çalışanları

  Ad Soyad                                                    Unvan   

Çetin TANBAY                                                Avukat 

Saadet KIZILTEPE                                         Avukat

Aynur YILMAZ                                                Avukat

Kübra ÇELİK DAŞ                                          Avukat

Sergül KARAOLUK                                         Avukat

Özlem UĞUR                                                  Avukat (Birim Sorumlusu)

Hukuk ve Muhakemat Biriminin Görev Tanımı:

Hukuk ve Muhakemat Biriminin görevleri 659 sayılı KHK’nın 4. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre; Bakanlığın muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir.

1. Muhakemat Hizmetleri Kapsamında;

“İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek.” İle görevlidir.

2.Hukuk Danışmanlığı Kapsamında;

“İdare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek” ile görevlidir.