overlay

TGAP

https://tgap.saglik.gov.tr/

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete ’de 108 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orta Vadeli Program yayınlamıştır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde;

- Kamuda kaynakların verimli kullanılması,

- Maliyetlerin ve harcamaların azaltılması,

- Gelirlerin kalitesinin artırılması,

Amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alınmıştır.

Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile Kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir.

Söz konusu programın Bakanlığımız nezdinde tasarrufla ilgili konularda takibinin yapılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’ne bağlı olarak, Bakan Yardımcılığımız bünyesinde Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur.