overlay

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

1. Bulaşıcı, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek,

2. Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.

3. Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

4. Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak.
      i. Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.
      ii. Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
      iii. Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.
      iv. Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hazırlık, erken tespit, olay, müdahale, normale dönme/iyileştirme süreçlerini müdürlük ilgili birimleri ve ildeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütmek. / Ra
      v. Hastalıkların korunma ve kontrolüne yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak.
      vi. Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

5. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Kızamık-Kızamıkçık Laboratuvar Numune Rehberi.pdf
Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı İstem Formu.pdf
SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) Laboratuvar İstem Formu.pdf
Sıtma Epidemiyolojik İnceleme Formu.pdf
Sıtma Bilgilendirme Formu.pdf
PARAZİT FORMU.xls
Numune Alma ve Gönderiminde Uyulması Gereken Kurallar ve İş Akış Şeması.pdf
Numune Alma El Kitabı.pdf
NNT FORMU.xls
NNT EK-2.xls
NNT EK-1.doc
Lepra Çalışma Cetveli.pdf
ASİE VAKA ARAŞTIRMA.doc
AFP Vaka Bildirim ve Laboratuvar İnceleme Formu.pdf
ASİE BİLGİ.docx
AFP Vaka İnceleme Formu.pdf
AFP Vaka İnceleme Formu (60. Gün).pdf
Kızamık Bilgi Notu-2019(Değerli Hekimler).pdf
İnfluenza Vaka Bilgi-1.pdf
İnfluenza Analiz İstem Formu.pdf
HIV Doğrulama Testi İstem Formu.pdf
HIV Antiretroviral Direnç Testleri İstem Formu.pdf
HATALI AŞI KAYIT DÜZELTME FORMU..xlsx
Hanta Virus Analiz İstem Formu.pdf
Frengi Çalışma Formu.pdf
FORM 013-B (ÖZEL HEKİM AŞI UYGULAMALARI).xls
FORM 013 (AŞI SONUÇLARI FORMU).xls
EHEC-HUS Örnek Gönderme ve Vaka İnceleme Formu.pdf
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Referans Laboratuvarı İstem Formu.pdf
Boğmaca Laboratuvar İnceleme ve İstek Formu.pdf
Bati Nil Virüs Enfeksiyonları Laboratuvar İstem ve Vaka Bilgi Formu.pdf
ASİE VAKA İNCELEME FORMU.doc
KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI SAHA REHBERİ.pdf
ek-2-kizamik-_kizamikcik-vaka_ae_nceleme-formu.pdf
Ek-3 KKS Vaka İnceleme Formu.pdf
34_kolera_vaka_bilgi_f.pdf
Kuduz Temas Aylık İzlem Formu.pdf
Kuduz Pofilaksi Rehberi.pdf
30_lejyoner_h_vaka_bildirim_f.pdf
27_asiyla_onle_inv_bakt_h_temasli_f.pdf
MERS-CoV OLASI VAKA VE LABORATUVAR İSTEM FORMU.pdf
26_asiyla_onle_inv_bakt_h_vaka_inceleme_f.pdf
33_tifo_vaka_bilgi_f.pdf
14_HIV_D86A.pdf
ek-1-kizamik-kizamikcik-vaka-bildirim-ve-laboratuvar-istek-ve-sonuc-formu.pdf
2018-22 Nolu Genelge ve Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi.pdf
15_HIV_D86B.pdf
25_insan_avian_influenza_vaka_bilgi_f.pdf
Zika Virüs Hastalığı Vaka Bilgi Formu-38.pdf
Standart Örnek Gönderme Formu-38.pdf