overlay

06.11.2020 - 2020 Yılı ASM/AHB 2. Periyodik İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin  2020 yılı 2. Periyot İzleme ve Değerlendirmeleri 25.11.2020 - 30.12.2020 tarih aralığında gerçekleştirilecektir.

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği tıklayınız

Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu Ek:1 için tıklayınız

Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu Ek:2 için tıklayınız


2020 Yılı 2. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri İzleme ve Değerlendirme Planı için tıklayınız