overlay

07.07.2020 - 2020 Yılı Yaz Stajı Hakkında Duyuru

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde 2020 yılı yaz dönemi Temmuz - Ağustos - Eylül ayları içerisinde yaz stajı yapmak zorunda olan öğrencilerin ekte bulunan Ek-1 formunun öğrenci tarafından, Ek-2 formunun ise öğrenim gördüğü okul tarafından resmi yazı şeklinde imzalanarak belirlenen sağlık tesisine getirmeleri halinde stajlarını yapabileceklerdir.

İmzalanan formlar öğrencinin yerleştiği sağlık tesisine verilecek olup, süreç ilgili sağlık tesisi tarafından yürütülecektir.

İstenen belgeleri teslim eden öğrencilerin mağdur olmamaları adına zorunlu yaz dönemi stajının yaptırılması kararı alınmış olmakla birlikte, Covid -19 salgını nedeniyle staj yapacak öğrencilerin gerekli tüm tedbirleri almaları gerekmektedir.

Yaz stajı kabulü yapılan öğrencilere ilanen duyurulur.   

EK 1.pdf
EK 2.pdf