overlay

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (30.05.2020 2020/57)

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 30.05.2020 tarihinde saat 24.00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs – Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır
 
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hızı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur.
 
İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına İlimizin de aralarında bulunduğu Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve İçişleri Bakanlığı’nın 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı Genelgesi ile de bahse konu kısıtlamanın süresi İlimiz, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 03.06.2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı.
 
Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki İlimizin de aralarında bulunduğu 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirilerek 15 ilimizde giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’ dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelge’de belirtilmiştir.  
 
İçişleri Bakanlığı’nın mezkur Genelgesine istinaden Valiliğimizce yayımlanan 30.05.2020 tarihli ve 9372 sayılı Genel Emir doğrultusunda;
 
1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
 
2- İlimizde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’ dan sonra sonlandırılmasına,
 
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı’nın 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgede düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,
 
4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,
 
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
  • download.jpg