overlay

14.05.2020 - 2020 Mayıs Dönemi İl İçi Tayin Sonuçları


Naklen Tayine Uygun Görülen Personelin Atamaları Gerçekleştirilecek Olup, Ayrılış/Başlayış işlemleri Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.03.2020 Tarihli ve 115783548 Sayılı Yazısına İstinaden Yapılacaktır. 
Ek-1 ve Ek-2 Sonuç Listesi.pdf