overlay

10.04.2020 - Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı, aşçı” mesleklerinde Türkiye İş Kurumu tarafından, Bakanlığımıza gönderilen başvurular üzerine 8-9 Nisan 2020 tarihlerinde noter huzurunda çekilen kura neticesinde yerleşmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar belirlenerek ilan edilmiştir. 

İsmi yayınlanan asil adayların evrak teslimi aşağıda linki bulunan Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz sayfasında yayınlanan duyuru çerçevesinde;

10-13-14.04.2020 günleri için 08.30-16.30 saatleri arasında 

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü (Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Caddesi No:2 38050 Melikgazi / KAYSERİ) Merkez Binasında gerçekleşecektir.

Teslim edilmesi gereken evraklar için lütfen tıklayınız Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler.pdf
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusu için lütfen tıklayınız

1-Göreve Başlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler,
2-Başvuru Formu,
3-Mal Bildirim Beyannamesi

İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.