overlay

Korona Virüsle Mücadelede Raporlu Hastalara Büyük Kolaylık

Korona virüsle mücadele kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalar unutulmadı.

Genelgede, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona erecek sağlık raporlarının bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacağına, yine bu kapsamdaki hastaların, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğine yer verilmekte. Ayrıca bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedellerinin SGK tarafından karşılanacağı bilgisi de genelgede göze çarpan bir diğer detay.