overlay

26.02.2020 - Müdürlüğümüz Yemekhane İşletme Biriminde İstihdam Edilmek Üzere Planlanan Aşçı Alımı Evrak Kabul Sonuçları

     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüz Yemekhane İşletme Biriminde istihdam edilmek üzere alımı planlanan İŞKUR tarafından başvuruları kabul edilenlerden Müdürlüğümüzce 17-21.02.2020 tarihleri arasında belgeleri kabul edilen başvurular Müdürlüğümüzün 19/02/2020 tarihli ve 112870813 barkod nolu yazısı ile kurulan “Sürekli İşçi Alımı Belge Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilmiştir. Ekli liste T.C. Kimlik No ve adı soyadı yazılı 13 (onüç) başvuru sahibinin evrakları kabul edilmiştir. (Liste aşağıda belirtilmiştir.)
     
Komisyon tarafından başvurusu evrakları incelenen ve başvurusu kabul edilmeyenler 26.02.2020-27.02.2020 tarihlerinde Müdürlüğümüze itiraza dair belgelerini ekleyerek dilekçe ile müracaat etmeleri halinde itirazları değerlendirilecektir. İtiraz sonuçları 02.03.2020 tarihinde Müdürlüğümüz internet sitesinden  (https://kayserism.saglik.gov.tr/) yayınlanacaktır.
      
Ayrıca başvurusu kabul edilen 13 (onüç) kişinin sayısı alınacak aday sayısının dört katını geçmediğinden kura işlemi yapılmasına gerek kalmamıştır. Başvurusu kabul edilen 13 (onüç) aday daha sonra ilan edilecek yer ve zamanda sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi Müdürlüğümüz internet sitesinde (https://kayserism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞKUR LİSTE.xlsx