overlay

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Yardımcısı Sayın Dr. M. H. Nail Anlar Başkanlığında 26.06.2019 tarihinde saat 10.00 da Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

İlimizdeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplantıya kurumumuzu temsilen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Birim Uzmanı Dr. Osman Demir, Birim çalışanları Uzm. Bio.Tekin Arık ve Sosyal Çalışmacı Mahmut Turgut Kağan katıldı.

Vali Yardımcısı Sayın Anlar’ ın açılış konuşmalarının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı birim uzmanlarından Dr. Osman Demir "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"  olması münasebetiyle gündem maddeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

  • aa3d0700-b720-4485-88d6-ce913fb6d326.jpg
  • fcdfsdfsdf.jpg