overlay

Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri ​

Müdürlüğümüze bağlı İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından 18 Nisan - 02 Mayıs 2019 tarihleri arasında E1 grubu hastanelerin ve müstakil diyaliz üniteleri/merkezlerinin sağlıkta kalite değerlendirmeleri, SKS değerlendirme sistematiği doğrultusunda, SKS Hastane ve SKS Diyaliz setleri esas alınarak yapılmıştır.

Değerlendirmeler İl Kalite Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Metin Atik, Hatice Nar ve Verimlilik Biriminden Zeliha Cihan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  • 3b5074e8-6484-444a-9e77-fbfa36ff9064.jpg
  • 9cff6735-52c7-4c0c-b9bd-02ea1605a456.jpg
  • 897bc0a5-01d2-484f-84ea-0bbfb9d0404f.jpg
  • 421342f5-8f90-4a0c-a841-856ab06b25b7.jpg
  • a0c8173f-d815-4ce2-b0b3-2f23146a2530.jpg
  • a19f5ded-06ea-4ec2-b7ef-0a0850fd43de.jpg
  • a4b5b928-5386-4b34-8d00-25fadad09700.jpg
  • 519405e2-24c7-4ff2-8bf9-ff51a11dec6e.jpg
  • 04b9df74-ad58-4fa6-9266-54d203642c16.jpg