overlay

17.04.2019 - SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ

Müdürlüğümüz İl Kalite Koordinatörlüğü tarafından 18.04.2019 – 02.05.2019 tarihleri arasında
Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri yapılacak kurumların listesi yayınlanmıştır.

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Değerlendirilecek Kurumlar Listesi.docx