overlay

10.04.2019 - SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAVI SONUCU (İTİRAZ SONRASI)

Sağlık Bakanlığı ve İŞ-KUR aracılığıyla kura sonucunda Müdürlüğümüzce sözlü sınava alınan adayların sınav sonuçları 02.04.2019 tarihinde Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır. Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihlerinde Müdürlüğümüz Sınav Komisyonuna yapılmıştır. İtirazlar 08-10 Nisan 2019 tarihlerinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve neticeleri ilgililerin ikamet adreslerine gönderilmiştir. İtirazlar neticesinde kesinleşen listeler unvanlara göre aşağıda yayınlanmıştır. Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan ilanlar tebligat niteliğinde olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucu kesinleşen listelerde yer alan "Asıl" adaylar, atamaya esas belgelerini 11, 12, 15 Nisan 2019 tarihlerinde Müdürlüğümüzde oluşturulmuş olan Komisyona elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgelerden herhangi birini 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze getirmemesi/getirememesi durumunda veya komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi sonucunda şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yine başvuru takviminde belirtilen tarihlerde (15-18 Nisan 2019) 1. yedek adaydan başlamak üzere yedek adaylardan atamaya esas belgeler talep edilecektir.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 8. bendinde yer alan; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmüne istinaden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde atamaları yapılmayacaktır.   

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 10.04.2019 

ADAY BAŞVURU FORMU.docx

ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA).pdf

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ.pdf

VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ.pdf

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ).pdf

ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf

sınav takvimi