overlay

29.03.2019 - 2019 Yılı 1. Periyot Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri Denetleme Planları

2019 Yılı ASM/AHB 1. Periyodik Aile Hekimliği Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin  2019 yılı 1. Periyot Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme ziyaretleri denetim planlarına göre 3 (üç) ekip halinde 15.04.2019 - 27.06.2019 tarih aralığında gerçekleştirilecektir.

- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız 1

- Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği tıklayınız-2

- Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu Ek:1 için tıklayınız-3

- Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu Ek:2 için tıklayınız-4

- Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Üst Yazısı içintıklayınız-5

- Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Değerlendirme Formu içintıklayınız-6


- 2019 Yılı 1. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri 1. Ekip Denetim Planı için tıklayınız-7

- 2019 Yılı 1. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri 2. Ekip Denetim Planı için tıklayınız-8

- 2019 Yılı 1. Periyodik Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma, İzleme ve Değerlendirme Ziyaretleri 3. Ekip Denetim Planı için tıklayınız-9