overlay

Kayseri Devlet Hastanesi Laboratuvarları Ruhsatlandırma İşlemi

Kayseri Devlet Hastanesinde faaliyet gösteren Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarına ruhsatlandırma işlemleri için değerlendirme ziyaretinde bulunuldu.

28 Ocak 2019 tarihindeki ziyaret, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Ahmet Yerli, Halk Sağlığı Laboratuvarı Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Safiye Delice ve Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanı Latife Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

  • kapak foto.jpg