overlay

09.01.2019 - Aile Hekimlerinin Dikkatine!

İlimizde yatağa bağımlı seçmenler için durum bildirir tek hekim sağlık raporu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’nın 2019/31 sayılı ‘’Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu’’ hakkındaki Genelge hükümlerince yapılacaktır.

2019-31 sayılı Genelge.pdf
Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu.pdf
Yataga Bağlı Seçmenler İçinDurum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu.pdf