T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

14.05.2020 - 2020 Mayıs Dönemi İl İçi Tayin Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 15/05/2020


Naklen Tayine Uygun Görülen Personelin Atamaları Gerçekleştirilecek Olup, Ayrılış/Başlayış işlemleri Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.03.2020 Tarihli ve 115783548 Sayılı Yazısına İstinaden Yapılacaktır. 
Ek-1 ve Ek-2 Sonuç Listesi.pdf