T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Basın ve İletişim Birim

Güncelleme Tarihi: 09/03/2020

BASIN VE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

AMACIMIZ

Bakanlığımızın İllerde Basın ve İletişim Danışmanlığı Birimlerini kurmasının amacı;

Acil ve olağanüstü durumlarda veya ilimizi ilgilendiren medyaya yansımış haberlerde 7 gün 24 saat ulaşılabilecek iletişim danışmanları belirlemek ve temiz bilgi akışı sağlamaktır.

İlimizde sağlıkla ilgili basına bilgi ve demeç verme yetkisi sadece İl Sağlık Müdürümüze aittir. İstisnai durumlarda da İl Sağlık Müdürümüzün yetkilendireceği ve valilik oluru alınan kişiler basına görevleri ve Kamu Kurumları hakkında bilgi ve demeç verebilirler.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İletişim Danışmanlığı Faaliyetleri

  • Sağlık Bakanlığı ile müdürlüğümüze bağlı kurum, kuruluşlar ve basın kuruluşları arasında 7 gün 24 saat iletişim sağlamak.
  • Şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyunun bilgi alma hakkına saygı göstererek, yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasını sağlamak, İl Sağlık Müdürü ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.
  • İl Sağlık Müdürü ile ulusal ve yerel medya arasında koordinasyonu sağlayarak iletişim kazalarını önlemek.
  • İl Sağlık Müdürünün basın kuruluşları ile randevularını düzenlemek.

Basın Bülteni Hazırlanması Ve Duyuruların Yapılması Faaliyetleri

İl Sağlık Müdürünün Basın ile olan iletişimini sağlayarak gündeme uygun sağlıkla ilgili basın bültenleri hazırlamak veya ilgili hizmet başkanlıklarının hazırlamasını sağlamak.

Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıkla ilgili önemli gün ve haftalarda gün veya haftanın önemini halka duyurmak ve bilgilendirmek amacıyla ilgili birimlerden gelen basın bültenlerini düzenlemek İl Sağlık Müdürüne sunmak, uygun görülenlerin duyurusunu medya kuruluşlarına (yazılı, görsel ve elektronik ortamda) yapmak.

Sağlıkla İlgili;

Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. müdürlüğümüz faaliyetlerini medya kuruluşlarına (fax ve mail yoluyla) duyurusunu yapmak.

Günlük olarak sağlıkla ilgili medya takibi yapılması faaliyetleri:

Kurumumuz bağlı kuruluşları ve sağlıkla ilgili günlük medya takibi yaparak yerel ve ulusal haberleri gerek gazetelerden gerekse medya takip sistemleri ile tarayıp İl Sağlık Müdürüne sunmak.

Sunulan haberlerde Başkanlıkları ilgilendiren haberler de var ise ilgili amire de bilgi vermek.

Cevap verilecek olanlara müdürlüğümüz adına cevap hazırlayarak İl Sağlık Müdürüne sunmak ve ilgili kurumlara göndermek.

Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumlarla ilgili yalan, yanlış yahut taraflı haberler varsa ilgili birimlerden bilgi alınarak tekzip metni hazırlamak, İl Sağlık Müdürüne sunmak ve haberin çıktığı yayın kuruluşuna göndermek.

Medya organlarından Müdürlük ve bağlı kurumlar hakkında haber çalışması, Televizyon programı gibi talepleri değerlendirerek İl Sağlık Müdürüne sunmak ve gerekli yazışma ve hazırlıkları yapmak.

Kurumumuz faaliyetleri resim ve video çekimleri gerçekleştikten sonra faaliyet ile ilgili bir basın bülteni hazırlamak veya ilgili birime hazırlatmak. Hazırlanan bülten resimler ile birlikte ilgili Başkanlığa sunmak. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Müdürlüğümüz web sitesi, facebook, twitter ve instegram hesabında yayınlanmasını sağlamak

Kurumumuz faaliyetlerinin basın bültenlerini hazırlayarak uygun görülenleri İlimiz yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servis etmek ve haberin yayınlanmasını sağlamak.

Kurumumuz, bağlı kuruluşları ve sağlıkla ilgili günlük medya takibi yaparak yerel ve ulusal haberleri gerek gazetelerden gerekse internet yoluyla tarayıp İl Sağlık Müdürüne sunmak.

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarını ilgilendiren haberleri birimimizde dijital ortamda arşivlemek

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarla ilgili yalan, yanlış yahut taraflı haberler, ilgili birimlerden bilgi notu alındıktan sonra veya birimimizde hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürümüze sunmak ve haberin çıktığı yayın kuruluşuna tekzip metni göndermek. Eğer isteniyorsa Valilik Basın Birimine de göndermek.

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumları ilgilendiren haberleri elektronik ortamda arşivlemek.

Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, toplantı, ziyaret, sempozyum, çalıştay, açılış vb. tüm faaliyetlerinde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, dijital ortamda birimimizde arşivlemek.