T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Güncelleme Tarihi: 10/06/2020

KARAR NO        : 2020 / 66
 
    
İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 10/06/2020 tarihinde saat 08:30’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan “Koronavirüs (Covid-19)” salgın hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda da  20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar neticesinde İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelgesi doğrultusunda da 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.
 
Gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususlarının değerlendirildiği İçişleri Bakanlığı’nın 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesine istinaden Valiliğimizce yayımlanan 10.06.2020 tarihli ve 10021 sayılı Genel Emir doğrultusunda ;
 
-18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
-İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
 
Ayrıca;
 
İçişleri Bakanlığı’nın 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayılı Genelgesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan mezkur genelgeye istinaden anılan işletmelerin kapanış saatlerinin saat 24.00’a kadar uzatılmasına,
 
Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,   
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.
  • download.jpg