overlay

28.04.2020 - Sürekli İşçi Başvuru Sonuçları

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 14.000 sürekli işçi alımı kurası sonrası ASİL olarak İlimize atanmaya hak kazanan adayların başvuru evrak teslimi gerçekleşmiştir. Müdürlüğümüzce kurulan Başvuru Evraklarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru evrakları incelenmiş olup; ataması uygun olan ve uygun olmayan adayların bilgileri aşağıdaki tablodadır. 
Yedek adaylar yeni bir duyuru yapılana kadar başvuru evrak teslimi yapmayacaktır.

KAYSERİ İLİ SÜREKLİ İŞÇİ BAŞVURU SONUÇLARI.pdf

Başvuru şartları için lütfen tıklayınız.