overlay

04.07.2019 - Hepatitlere Yönelik Afiş ve Broşürler

Hastalığın Bulaşmasının Önlenmesine Yönelik Hastalığın Erken Tespiti ve Hastaların Tedaviye Yönlendirilmesiyle Siroz ve Kanser Gelişiminin Önlenmesi İçin Farkındalığın Artırılması Amacıyla Viral Hepatitlere Yönelik Afiş ve Broşürler Hazırlanmıştır.


afis_1-1.jpg
afis_3-1.jpg

afis_4-1.jpg

br_5-1.jpg


afis_2-1.jpg

br_5-2.jpg