overlay

02.04.2019 - Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı Sonucu

Sağlık Bakanlığı ve İŞ-KUR aracılığıyla kura sonucunda Müdürlüğümüzce sözlü sınava alınan adayların sınav sonuçları aşağıdaki listelerde yayınlanmıştır. Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan sonuçlar ve yayınlanacak olan ilanlar tebligat niteliğinde olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlere göre işlemlerini takip etmeleri gerekmektedir. İtiraz süreçleri ve itirazların karara bağlanmasından sonra sınavda başarılı olan "Asıl" adaylar, atamaya esas belgelerini 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüzde oluşturulacak olan komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgelerden herhangi birini 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze getirmemesi/getirememesi durumunda veya komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi sonucunda şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yine başvuru takviminde belirtilen tarihlerde (15-18 Nisan 2019) 1. yedek adaydan başlamak üzere yedek adaylardan atamaya esas belgeler talep edilecektir.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin 8. bendinde yer alan; “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmüne istinaden, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde atamaları yapılmayacaktır.   

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 02.04.2019 

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ.pdf
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ).pdf
ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA).pdf
VERİ GİRİŞİ KONTROL İŞLETMENİ.pdf
ATAMAYA ESAS BELGELER.pdf
BAŞVURU TAKVİMİ.pdf
Aday Başvuru Formu.docx