overlay

Hasta Hakları ve Sorumlulukları Eğitimi

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından Hasta Hakları Birimlerinde yeni görevlendirilen Birim sorumlularına “Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Bakanlık Uygulamaları ve Mevzuatı, İletişim, Hasta Sağlık Çalışanı İletişimi konularında 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı eğitimleri başladı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan’ın Başkanlığında; gerek kamuya ait sağlık kurumlarında gerekse özel sağlık işletmelerinde göreve yeni başlayan Birim Sorumlularına 28 Mart 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi toplantı salonunda, Hasta Hakları İl Koordinatörü Aysun Çınar, Hasta Odaklı Hizmet Anlayışı, Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisi, Bakanlık Uygulamaları, Hasta Hakları Mevzuatı, Eğitim Şubesi çalışanlarından Nurhan Yıldız İletişim ( Empati, Beden Dili, Stres Yönetimi) konularında sunum yapmıştır.

Birim Sorumlularına 29 Mart 2019-05 Nisan 2019 tarihleri arasında Kayseri Devlet Hastanesi Hasta Hakları Biriminde 8 (sekiz) saat gözlem ve uygulama eğitimi verilecektir.

  • DSC_0010.JPG
  • DSC_0052.JPG
  • DSC_0014.JPG
  • DSC_0018.JPG
  • DSC_0055.JPG
  • DSC_0007.JPG