Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Eylem Planı
03 Şubat 2021

SAĞLIK BAKANLIĞI 2021-2022 EYLEM PLANI

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol çalışmaları yürütülmektedir.

     2021-2022-kamu-ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani.pdf