overlay

02.11.2020 - Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi Duyurusu

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ilan edilmiş olup İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasından söz konusu bilgi belgeler ile  12 Kasım 2020 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaatların yapılması ve katılımcılarınBakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan ekte de gönderilen USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlem esnasında ekte gönderilen ve söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılması gerekmektedir. 

GÜNCELLEME EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ.docx
KAYIT VE DERS TAKİP KILAVUZU.pdf