overlay

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

KARAR TARİHİ : 22/07/2020

KARAR NO : 2020/87

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23üncü maddesine istinaden 22/07/2020 tarihinde saat 13:30’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve “Koronavirüs (COVID-19)” salgın hastalığı ile ilgili ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli ve E.11703 sayılı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” değişiklikleri hakkında yazılı talimatıyla, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mezkur rehberde yer alan “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile “Market ve Süpermarketler” başlıklarında kontrollü sosyal hayata ilişkin, işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemelerin yapılmasından dolayı ;

1- COVID-19’un bulaşma yolunun, virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırma sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeni ile ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşında 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılması şartı ile izin verilmesine ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 2. Maddesindeki “BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına,

2- 07.05.2020 tarihli ve 40 sayılı kararının Ayrıca başlıklı kısmında berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerine ilişkin alınan 12 nolu “Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici süreliğine verilmemesine,” şeklindeki kararımızın iptal edilerek hizmet sunulması esnasında COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 2. Maddesindeki “BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına,

3- Market ve Süpermarketlerde Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmasına ve COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 20. Maddesindeki “MARKET VE SÜPERMARKETLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  • 107049930_3333750673331089_9140549871834097411_o.jpg