overlay

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

KARAR TARİHİ : 16 / 07 / 2020

KARAR NO : 2020 / 85

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 16/ 07 / 2020 tarihinde saat 17:00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs – Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 20.03.2020 tarihli ve 2020/7 nolu kararımızın 13.maddesi ile faaliyetlerine ara verilen oto pazarlarının giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı kullanılması, pazarlara giriş yapacak kişilerin uygun şekilde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maskeli olmaları, araçların arasında en az 3M mesafe olması, müşteri ve satış yapanların sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet etmeleri, Pazar alanı içerisinde ve etrafında açıkta yiyecek/içecek satılmaması, araçların ve oto pazarlarının belirli aralıklarla dezenfeksiyon işleminin sağlanması şartlarına uyulması kadıyla tekrar açılmalarına,

2- Oto galerileri ve oto kiralama işletmelerinde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bulunan “23.OTO GALERI VE OTO KIRALAMA İŞLETMELERINDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına,

3- Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) ilgili kurumlar tarafından denetlenmesine

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  • 107049930_3333750673331089_9140549871834097411_o.jpg