overlay

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

KARAR TARİHİ : 10/07/2020

KARAR NO : 2020/ 84

Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 10/07/2020 tarihinde saat 13:30’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve “Koronavirüs (Covid-19)” salgın hastalığı ile ilgili aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik İlimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30/05/2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgesinde “o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri” ve 10/06/2020 tarih ve 9138 sayılı Genelgesinde “ 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması” hususları düzenlenmişti.
Gelinen aşamada İçişleri Bakanlığı'nın 10.07.2020 tarihli ve E.11173 sayılı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimize yayımlanan 10.07.2020 tarihli ve E.12139 Sayılı Genel Emre istinaden;

1- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

2- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

3- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  • 107049930_3333750673331089_9140549871834097411_o.jpg