overlay

04.05.2020 - Sürekli İşçi Atamalarına İlişkin Duyuru

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkur Kanuna dayanılarak çıkarılan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımızca İlimiz Sosyalleştirme Bölgesine  ataması yapılan “ temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane)’’adayların İlimiz Sağlık Tesislerine yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

1- COVID-19 salgınından dolayı, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durum göz önüne alınarak, atanmaya hak kazanan aday, il düzeyinden personel karşılanması yoluna gidildiğinden bu ilan tarihi itibariyle en geç 3 (üç) gün içinde (05/05/2020-07/05/2020 tarihleri arasında) göreve başlatılacaktır.
2- İlimize/ Kurumlarımıza yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden, doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla, hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir.
3- Yukarıda 1. maddede belirtilen yasal süre ile 2. maddede belirtilen yasal mazeretler haricinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 
4- Göreve başlamadan en az bir gün öncesinden sigorta girişi yapılması gerektiğinden atama yapılan kurum ile bugünden itibaren iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 
İlan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


2020 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI.pdf