overlay

Kayseri Şehir Hastanesi İnme Ünitesi Tescil İşlemi

18 Temmuz 2019 tarih ve 458 sayılı Bakan oluru ile yürürlüğe giren “Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda, Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde açılması planlanan İnme Ünitesi Ön İncelemesi 20 Aralık 2019 tarihinde inceleme yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Dr. Cennet Mumcuoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Recep Baydemir, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan Dr. Öğretim Üyesi İzzet Ökçesiz, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden Başhekim Dr. Figen Gürbeden ve sekreterya işlemleri için Sağlık Hizmetleri Birim personeli Ebe Sevda Kolukırık'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

  • 616b350c-fe00-4c75-80ed-409e48d2f901.jpg