overlay

Evde Sağlık Hizmetleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Dünyada ve Türkiye’de giderek yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıkların takibi ve özürlülere yönelik plan ve programların geliştirilmesi vb. uygulamalar doğrultusunda Evde Bakım Hizmetleri (EBH) ve Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) kavramları sağlık politikalarının içinde yer almaya başlamıştır.

Sadece bedenen değil aynı zamanda ruhen ve toplumsal olarak ta iyilik halini ifade eden “Sağlık” kavramını göz önüne alarak Sağlık Bakanlığımız 2005 yılından itibaren uygulamalı olarak EBH ve ESH üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Memleket sathında sosyal devlet anlayışına uygun olarak, eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde bu hizmetler, Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulmaktadır.

Hayat kalitesini ileri düzeyde bozan hastalığı ve/veya yaşlılığı sebebiyle sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılmasını,  bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini hedef yapıp, vazife edinen Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri Kayserimizde de 2010 yılından başlayarak İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde halkımıza hizmet sunmaktadırlar.

On dört Birim, yirmi bir Ekip ve doksan yedi personel ile Kayseri merkez ve taşra ilçelerindeki hastanelerde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin daha verimli, daha kaliteli ve adil olarak sunulması gayesi ile her yıl yapıldığı gibi bu yılda 17.12.2019 Salı günü İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli başkanlığında müdürlük üst yöneticilerinin, bütün hastane başhekimleri ve müdürlerinin, ESH ile ilgili başhekim yardımcılarının ve ESH içinde hizmet sunan tüm personelin katılımı ile Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı yaptı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç tarafından yıl boyunca sunulan hizmetlerin sayısal değerleri ve sağlık hizmeti verilirken alınan fotoğraflar ile 2010 yılından bu güne hizmet sürecinin tarihçesini içeren bir sunum yapıldı. Sunumdan sonra oturuma geçildi. Başkanlığını İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ nin yaptığı ve yardımcılıklarını da Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan’ ın deruhte ettikleri oturumda katılımcıların görüşleri ve önerileri alındı.  Verilen hizmetlere daha da bir katkı sağlamanın heyecanı ile bütün hizmet sunucular karşılaştıkları vakalar üzerinden örnekler aktararak düşüncelerini, tekliflerini, yapılması gerekenleri paylaştılar.

Toplantı sonunda İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli dokuz yıl sonrasında gelinen seviyenin gayet tatmin edici olduğunu ve bu durumun kendilerine geleceğe yönelik daha ileri seviyeye ulaşılabileceği ümidini verdiğini ifade ederken, bu yıllar içerisinde 29.199 hastaya 137.469 defa evlerinde ziyaret yapılarak hizmet verildiğini, halen aktif olarak 6.975 hastaya hizmet verilmekte olduğunu, bu hastalar içerisinde 1.224 hastaya diş tedavisi hizmeti verildiğini, bu arada 302 hastaya iadeli olarak Fonksiyonlu Hasta Karyolası temin edildiğini, bu sayının daha da arttırılacağını, altmış iki yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezlerimizden hizmet alan hastalarımızın  yetmiş üç adedinin de evde sağlık hizmetlerimizin kayıtlı hastalarından olduklarını anlattı. Toplantının verimli geçtiğini sözlerine ekleyerek bütün hizmet sunucularına hasta ve hasta yakınları adına teşekkür etti.

  • DSC_0155.JPG
  • DSC_0153.JPG
  • DSC_0136.JPG
  • DSC_0149.JPG
  • DSC_0139.JPG
  • DSC_0162.JPG
  • DSC_0146.JPG