T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

“Verimlilik Yerinde Değerlendirme Faaliyetleri” İlimizde Yapıldı

Güncelleme Tarihi: 07/12/2018

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen “Verimlilik Yerinde Değerlendirme Faaliyetleri” kapsamında, sağlık tesislerinin sahip olduğu donanım, hizmetin verildiği bina, çalışma koşullarını, hizmet süreçleri ve sunulan hizmet kalitesi gibi sağlık hizmetinin sunumuna etki eden birçok faktör yerinde değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımızca görevlendirilen gözlemciler tarafından 03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüze bağlı tüm merkez ve ilçe hastanelerinde “Yerinde Değerlendirme Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir”.
Yapılan bu değerlendirme faaliyetleri ile hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ve verimliliğinin arttırılması, sürekliliğinin sağlanması, sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyetin bir üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

  • 3b7eaac1-63e6-446f-ad55-46732dc502f4.jpg
  • 71592f33-c11e-4b84-84ea-bc0663d70ae1.jpg
  • 73a88565-0569-433a-9d8c-5c9849403ab2.jpg
  • db91b5f0-809d-4737-a3b3-40d4b4a3330b.jpg
  • e435c243-a2f5-4740-acec-da77ca24deba.jpg